Informace pro občany - praskající vodovodní potrubí.

Správcem vodovodního řadu, tedy trubek, které nás zásobují vodou, je Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Společnost PVS je ze 100 % vlastněná hlavním městem Praha a jako správce je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu a za její obnovu a rozvoj. MČ Praha 17 nefinancuje ani nezajišťuje opravy vodovodního řadu.

Starostka Alena Kopejtková starostka proto vyzvala PVS k jednání a řešení častých poruch vodovodního řadu v Řepích.

Již v únorovém a březnovém čísle Řepské sedmnáctky jsme vás informovali o požadavku vedení MČ Praha 17, aby PVS řešila časté poruchy na vodovodním řadu v naší městské části.
Jak bylo uvedeno v březnovém čísle Řepské sedmnáctky, PVS na základě monitoringu zařadila do obnovy vodovodní a kanalizační sítě na uvedeném území městské části Praha 17 do Střednědobého investičního plánu tyto lokality:

  • Obnova vodovodního řadu v ul. Strojírenská, P17.
  • Obnova vodovodního řadu, ul. Karlovarská, P6, v koordinaci je zároveň i rekonstrukce kanalizace „Rekonstrukce kanalizace, ul. Karlovarská, P6.
  • Obnova vodovodního řadu, ul. Doubravínova, P17, v koordinaci je zároveň i rekonstrukce kanalizace „Rekonstrukce kanalizace, ul. Doubravínova a okolí, Praha 17.
  • Obnova vodovodního řadu, ul. Čistovická, P17, zároveň v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace „Rekonstrukce kanalizace, ul. Čistovická, P17.
  • Obnova vodovodního řadu, ul. Kartounářů, P17.
  • Přeložka kanalizace, ul. Engelmüllerova, P17.
  • Rekonstrukce kanalizace, ul. Mladých a Vsetínská, P17.
  • Nejrozsáhlejší a finančně mimořádně náročnou investiční akcí na území Praha 17 je Obnova vodovodních řadů, kolektory Řepy, P17.
Vytvořeno: 12.6.2023