Informace o uzavírkách komunikací v Hl. m. Praze dne 18.6.2013