Bezpečnostní portál hl. m. Prahy

Praha.PNG

Byl spuštěn portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy

Od poloviny roku byl spuštěn portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy na adrese https://bezpecnost.praha.eu. Cílem vybudování portálu bylo zveřejňovat relevantní informace a postupy pro občany a další uživatele z oblasti plánování, připravenosti na řešení mimořádné události nebo krizové stavy.

Portál bezpečnosti a krizového řízení nabízí přínosné informace pro občany v podobě dopravních aktualit, aktuálního počasí, včetně varování před nebezpečnými jevy v počasí a znečištěním ovzduší (které čerpáme od Českého hydrometeorologického ústavu), mapové vrstvy, online kamery, ale také informace a rady pro chování v krizových situacích, včetně dokumentů.

Vytvořeno: 18.12.2017