Zvláštní užívání komunikace

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněno jakékoliv užívání komunikace než je obecné a je blíže specifikováno v § 25 výše uvedeného zákona. Pro naše potřeby je tím míněno umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních stánků, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu je zvláštní užívání komunikací. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce, případně uživatele či provozovatele zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je nutno doložit přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (druh stavebních prací, způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah akce apod.). Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození a adresu, u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČ. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána změna, či potřeba dopravního značení, je nutno dodat situaci s jeho návrhem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou nutné z hlediska zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné (viz výše), je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se odvíjejí od délky zvláštního užívání komunikací s tím, že při době trvání do 10 dnů je poplatek 100,- Kč, nad 10 dnů do 6 měsíců 500,- Kč a od 6 měsíců do 1 roku 1000,- Kč. U invalidních parkovišť je vydání rozhodnutí bez poplatku. Poplatek se hradí při osobním předání rozhodnutí na našem oddělení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je lhůta pro vyřízení žádosti 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR, může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek rozhodnutí povolující zvláštní užívání komunikací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu