Změna nájemní smlouvy

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna nájemní smlouvy

4. Základní informace k životní situaci

Změny v nájemní smlouvě se provádějí v případech:

1) sňatku - společný nájem

2) zániku společného nájmu z důvodu rozvodu

3) zániku společného nájmu z důvodu opuštění společné domácnosti nebo úmrtí

4) přechodu nájmu bytu po úmrtí nájemce bytu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce bytu, při přechodu nájmu bytu - osoba spolubydlící v bytě

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné prokazatelně doložit změny rodinného stavu nebo úmrtí jednoho z nájemců

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti v podatelně Úřadu městské části Prahy 17 nebo přímo na Odboru správy obecního majetku

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy obecního majetku na Úřadu městské části Prahy 17

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vždy je nutné předložit dekret na byt a nájemní smlouvu, dále v případě:

1) sňatku - oddací list
2) rozvodu - pravomocný rozsudek OS o rozvodu manželství a dále prohlášení manželů o dalším užívání bytu a stanovení výlučného nájemce bytu (podpisy musí být úředně ověřeny)
3) opuštění domácnosti - prohlášení o opuštění společné domácnosti (pravomocný rozsudek soudu, úmrtní list apod.)
4) úmrtí - úmrtní list

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o změnu v nájemní smlouvě - výlučný nájemce bytu"

"Žádost o přechod nájmu k bytu po úmrtí nájemce"

K dispozici v podatelně Úřadu nebo na internetových stránkách

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za vyřízení žádosti se neplatí žádné poplatky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

lhůty nejsou stanoveny právními předpisy

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou další účastníci

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

po vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn a poté se  dostaví na správcovskou firmu OPTIMIS k uzavření dodatku platné smlouvy o nájmu bytu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

vzhkledem k charakteru žádosti a nutnosti doložení některých právních skutečností je použití elektronické služby komplikované

obecně lze použít podání na "podatelna@praha17.cz"

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu