Žádost o nájem obecního bytu

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o nájem obecního bytu

4. Základní informace k životní situaci

Podmínky výběru nájemců bytů v obecních domech se řídí Zásadami postupu při přidělování obecních bytů v MČ Praha 17.

Na přidělení obecního bytu není ze zákona právní nárok. Podle současné právní úpravy bydlení je vznik nájmu bytu založen na smluvním principu, který je zakládán dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který má trvalý a současně i faktický pobyt na území MČ Praha 17 po dobu nejméně 3 roky, má státní občanství ČR, je plnoletý  a způsobilý k právním úkonům, případně k podání žádosti prostřednictvím opatrovníka.

Žadatel, který je zaměstnán v oblasti veřejných služeb.

Žadatel, který náhradou za pronajímaný byt uvolní a předá k dispozici MČ P 17 byt, který do té doby užíval na základě dříve uzavřené nájemní smlouvy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádosti o nájem obecního bytu vyřizuje oddělení bytové, které provede kontrolu formálních náležitostí a úplnosti všech dokladů.

Dále je žádost posuzována příslušnou Majetkovou komisí podle přijatých pravidel, kdy komise hodnotí naléhavost bytové situace žadatele a jeho objektivní bytovou potřebnost (např. přeplněnost bytu, závažné zdravotní problémy apod.). Komise také rozhoduje o tom, že žádost nebude přijata.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti se všemi Zásadami požadovanými dokumenty na podatelně Úřadu MČ Praha 17.

Žádost je nutné každý rok do 31. ledna písemně aktualizovat nebo potvrdit.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy obecního majetku MČ Praha 17, oddělení bytových a nebytových prostor.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti na podatelně Úřadu MČ Praha 17 není nutné předkládat žádné osobní doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o nájem bytu"  - nutno řádně vyplnit a nechat potvrdit správní firmou.

Další písemné náležitosti podle charakteru žádosti

Formulář "Prohlášení" ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., v pl. znění
výpis údajů z informačního systému (vyřizuje odbor občansko správní)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost není zpoplatněna

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty k vyřízení se liší podle termínu zasedání Majetkové komise

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Majetková komise.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Každoroční aktualizace žádosti, a to do 31. ledna.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu