Výpisy z Rejstříku trestů; Živnostenského rejstříku; Veřejného rejstříku; Insolvenčního rejstříku, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Výpis z bodového hodnocení řidiče; Výpis z rejstříku trestů právnických osob; Výpis z katastru nemovitostí

3. Pojmenování (název) životní situace

Výpisy z Rejstříku trestů; Živnostenského rejstříku; Veřejného rejstříku; Insolvenčního rejstříku, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Výpis z bodového hodnocení řidiče; Výpis z rejstříku trestů právnických osob; Výpis z katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci

Czech Point-poskytuje ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů.
Výpisy z Rejstříku trestů; Živnostenského rejstříku; Veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, obecně prospěšných spol., SVJ); Insolvenčního rejstříku; Rejstříku trestů právnických osob; Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Výpis z bodového hodnocení řidiče
Agendy ISDS
Konverze dokumentů
Výpis z katastru nemovitostí – lze získat pouze v podatelně ÚMČ Praha 17

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let.
Výpis Rejstříků trestů – může být vydán pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci vybavenému ověřenou plnou mocí.
Výpis z bodového hodnocení řidičů – může být vydán pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci vybavenému ověřeným souhlasem plnou mocí
Ostatní výpisy – žadatel znající identifikační údaj o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce, s potřebnými doklady přijít na úřad a zažádat o výpis

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 17
odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b
Praha 6 - Řepy
 
kontakty: zde

popřípadě kterákoliv Pošta a. s.  (pracoviště Czech Point)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z rejstříku trestů – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) pokud předložený průkaz neobsahuje některé z požadovaných údajů (např. rodné číslo) musí žadatel předložit originál nebo úředně ověřenou kopii rodného listu, cizinci přeloženou tlumočníkem do českého jazyka. Zmocněnec ověřenou plnou moc.
Výpis z bodového hodnocení řidiče – to samé jako u výpisu z rejstříku trestů a řidičský průkaz.
Ostatní výpisy – znát identifikační číslo subjektu, na který je výpis žádán

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výpis z rejstříku trestů – 100 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče – 100 Kč
Ostatní výpisy – vydání první strany -100 Kč, každá další strana 50 Kč.
V hotovosti na pracovišti CZECH POINTU

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu