Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění; Vydání mezinárodního řidičského průkazu; Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě); Odevzdání, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP

3. Pojmenování (název) životní situace

Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění; Vydání mezinárodního řidičského průkazu; Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě); Odevzdání, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP

4. Základní informace k životní situaci

Agendu registru řidičů a s ní související činnosti na území hlavního městra Prahy vykonává odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy (Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad). Zde je možné, mimo jiné, řešit následující životní situace:

  • Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  • Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která žádá o udělení (rozšíření) nebo je držitelem řidičského oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Více informací k řešení životní situace naleznete na stránkách:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy (Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu