Stanovení dopravního značení

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č.361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace (dopravní značení a zařízení).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu je instalace či úprava dopravního značení prováděna.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR, případně po projednání s příslušným drážním úřadem (tramvajová nebo železniční doprava).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání stanovení je nutno dodat situaci, ze které vyplývá návrh dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracování dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky č. 294/2015  Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle Zákona č. 500/2001 Sb., Spráního řádu (30 - 60 dní).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie ČR, případně příslušný drážní úřad (tramvajová nebo želetniční doprava).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění inatalace stanoveného dopravního značení, či zařízení odbornou firmou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu