Rybářský lístek

3. Pojmenování (název) životní situace

Rybářský lístek

4. Základní informace k životní situaci

Vydání rybářského lístku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Prahy 17.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti s přílohami

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz (u cizince pas)
  • Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku (u cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku , k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy nebo na www.repy.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Placení hotově na místě při podání žádosti

Doba Cena
1 rok 100 Kč
3 roky 200 Kč
10 let 500 Kč
na dobu neurčitou 1 000 Kč
1 rok pro osoby ml. 15 let 50 Kč
3 roky pro osoby ml. 15 let 100 Kč

Správní orgán sníží poplatek této položky o 50%, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu