Sociální a zdravotní pobyty v Domově sv. Karla Boromejského

Městská část zajišťuje sociální a zdravotní pobyty pro občany MČ Praha Řepy v Domově sv. Karla Boromejského. Podrobné informace je možné získat u Bc. Jany Císařové na tel: 234 683 264, případně se lze obrátit přímo na Domov sv. Karla Boromejského.