Velkoobjemové kontejnery - VOK, Bio VOK a MSD

 
 Co lze odložit do VOK  Co lze odložit do Bio VOK

VOK jsou určeny pouze pro:

  • objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
  • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

Do bioodpadu a tím i do biovoku:

  • patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
  • nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK a Bio VOK. Služby jsou financované z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností Pražské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.). V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz / cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

Sběrné dvory

Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:

  • Praha 6 - Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
  • Praha 5 - Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

 Provoz od pondělí do pátku:  8.30 – 18.00 hod (v zimním období do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hod.