Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ

PORADNA PRO INTEGRACI

PORADNA PRO INTEGRACI

„KULTURNÍ ODLIŠNOSTI VYBRANÝCH ZEMÍ“

Podpůrné metodicko-vzdělávací semináře pro pedagogy, zaměřené na problematiku práce s dětmi cizinci, obsahují také základní orientaci v sociálně – kulturních odlišnostech cizích zemí. V návaznosti na statistické údaje ČSÚ a MV je kurz zaměřen především na specifika následujících zemí: Ukrajina, Ruská federace, Vietnam a aktuálně i muslimské země.