Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ

ÚJOP

Univerzita Karlova v Praze - Ústav jazykové a odborné přípravy

DVOUSEMESTRÁLNÍ ZDOKONALOVACÍ KURZ K VÝUCE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.