Vraky. Co s nimi a jak se jich zbavit?

Logo MČ

Vraky jsou trnem v oku nejednoho obyvatele Řep. Ať už jste řidič a parkujete na území Prahy 17 a vraky Vám zabírají místo na parkování nebo Vám jen vadí, jako takové nevzhledné vozidlo hyzdí své okolí, poškozuje životní prostředí a stává se cílem vandalů.

Zákon hovoří jasně, jaké vozidlo lze považovat za vrak tak, aby bylo možné ho dle zákona odstranit. Vrakem se rozumí takové vozidlo, které je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu.

Jakmile je takové vozidlo identifikováno, může začít správní řízení. Podnět na zahájení správního řízení podává ve většině případů vlastník komunikace. Pokud silniční správní úřad shledá podnět oprávněným, správní řízení zahájí.

Zákon zároveň určuje, jaké kroky je pro odstranění vraků nutné učinit:

  1. lustrace provozovatele vozidla
  2. oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
  3. vydání rozhodnutí
  4. nabytí právní moci rozhodnutí
  5. odstranění vozidla

Podle zákona o pozemních komunikacích platí, že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle rozhodnutí, zajistí hlavní město Praha zastoupené Správou služeb hl. m. Prahy, jako vlastník komunikace, odstranění vraku.

Nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak se úředníci Odboru životního prostředí a dopravy mohou o vracích dozvědět, je napsat na emailovou adresu: vraky@praha17.cz. Je možné rovněž využít formulář na stránkách Správy služeb hl. m. Prahy: https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/.

Budeme rádi, když společnými silami zlepšíme prostor, ve kterém žijeme.