Policie ČR

Policie ČR - kontakty

Policie České republiky
Místní oddělení Řepy
ul. Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6

vedoucí oddělení: npor. Petr Herink
telefony:

235 300 764

 

974 856 800

fax:

974 851 228

e-mail: orp1.mop.repy.podatelna@pcr.cz
webové stránky:  www.policie.cz

Adresy spadající do územního obvodu Policie České republiky, Místní oddělení Řepy

Stručná charakteristika služebního obvodu Místního oddělení policie Řepy

Obvod Místního oddělení Policie České republiky - Řepy (dále jen MO P Řepy) se nachází v západní části hlavního města Prahy. Do působnosti MO P Řepy spadá poměrně velké sídliště vystavěné koncem 80. let minulého století, ale i původní zástavba skládající se zejména z rodinných domků a zahrad. Do podzimu roku 1994 patřila katastrálně Městská část Řepy (dále jen MČ) pod Prahu 6. Od roku 1995 je MČ samostatným obvodem.

MO Řepy, se služebnou v ul. Laudova 1003 zřízenou z přízemního bytu, bylo založeno jako samostatné oddělení v roce 1992. Do té doby spadaly Řepy pod Místní oddělení policie Břevnov. Od roku 1993 má MO P Řepy sídlo v objektu OD OVUS v ulici Makovského č. 1349, kde byla pro potřeby policie upravena 2 patra.

Do konce roku 2003 byla Praha dle potřeb policie rozdělena do 10 obvodních ředitelství kopírujících jednotlivé městské části. V té době MO P Řepy podléhalo Obvodnímu ředitelství Prahy 6. Od roku 2004 je hlavní město rozděleno pouze na 4 policejní obvodní ředitelství, přičemž MO P Řepy spadá pod Obvodní ředitelství Praha I, a to je dále služebně podřízeno Krajskému ředitelství hl. m. Praha.

Území MO P Řepy je rozděleno do čtyř okrsků

Z hlediska nápadu trestné činnosti je pro Řepy typická zejména tzv. sídlištní kriminalita. V husté zástavbě sídlištní části je zvýšený nárůst jak majetkové tak násilné kriminality.

Z majetkové kriminality jsou nejčastější a také nejtypičtější vloupání do vozidel a objektů - provozoven, prodejen, bytů a hlavně sklepních kójí, dále odcizení motorových vozidel.

Z násilné kriminality jsou pro sídliště nejčastější rozpory v rodinách či mezi přáteli končící výtržnictvím, ublížením na zdraví, rvačkou, či jiným deliktem. Častým průvodním jevem těchto konfliktů je alkohol, drogy či jiné omamné látky.

Z méně společensky nebezpečných deliktů jsou velkým problémem přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku. Nelze opomenout ani přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu.

Rozčlenění okrsků