Kamerový systém

Městský kamerový systém

Jedním z důležitých opatření pro zvyšování bezpečnosti občanů, zajišťování soukromého i veřejného majetku je průběžné budování městského kamerového systému hlavního města Prahy (MKS HMP). Součástí tohoto systému jsou i kamery instalované na území Městské části Praha 17.  Jednotlivá stanoviště kamer byla vybírána na základě podnětů občanů, doporučení Městské policie a Policie ČR.  Celkový počet umístěných kamer dosahuje 20 ks. Záběry těchto kamer jsou monitorovány Policií České republiky, která na jejich základě může včas zasahovat, a tím předcházet závažné trestné činnosti. Na základě pořízených záznamů může Policie také odhalit pachatele trestných činů ve sledovaných prostorech. Podrobnější informace o MKS HMP poskytují webové stránky MHMP.