Havárie

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA při poruchách

PLYN  
dodávky plynu 221 092 333
únik plynu 1239

VODA  
dodávky vody 840 111 112

EL. PROUD  
dodávky el. proudu 1236, 224 915 151

KANALIZACE  
opravy 840 111 112, 284 013 221

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
poruchy  800 404 060, 224 915 151

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ 224 231 856