Hasiči

DSC_0312

Při mimořádné události volejte linku 150 nebo 112.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) jsou zřizovány na základě zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (§29 a § 68). Naší JSDH Řepy předchází bohatá historie. Její založení se datuje do 19. století, kdy 8. 3. 1891 byl na ustanovující schůzi založen sbor dobrovolných hasičů v Řepích. Nařízením Rady hlavního města Prahy je JSDH Řepy zařazena mezi jednotky typu JPO III. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu na základě rozhodnutí operačního důstojníka HZS hl. m. Prahy.

Sbor dobrovolných hasičů v Řepích má bohatou členskou základnu tvořenou členy všech věkových kategorií mužů a žen.

V současné době je veškerá činnost sboru rozdělena rovnoměrně mezi výjezdovou jednotku a sportovní družstva. Členové výjezdové jednotky se zúčastňují pravidelně školení, stáží, námětových cvičení a zásahů v rámci pražského integrovaného systému. Sportovní družstva dětí, žen, mužů a dorostu pravidelně trénují a soutěží v Praze i okolí. Věnujeme se také práci s mládeží, prevenci, údržbě techniky a vybavení.

Pravidelně také spolupracujeme s Městskou částí Praha 17. Činnost sboru lze zaznamenat na akcích jako „Pálení čarodějnic, Babí léto“ apod.    

26. září 2013 byl poklepán základní stavební kámen nové řepské hasičské zbrojnice, která byla slavnostně uvedena do provozu dne 13. prosince 2014. V přízemí se nachází garáže pro zásahová vozidla, sušící věž a sklady. V patře pak zázemí pro hasičskou pohotovost, kanceláře, klubovna, šatny, sociální a hygienické zázemí. Stavba vychází z typového projektu schváleného Hl. m. Prahou pro jednotky dobrovolných hasičů v Praze, s úpravou pro místní podmínky.

Podrobnější informace o činnosti sboru lze získat na - http://www.sdhrepy.cz/

Fotografie ze slavnostního otevření naleznete níže: