Otevření hasičské zbrojnice

13.12.2014

Hasičská zbrojnice byla slavnostně předána k užívání Sboru dobrovolných hasičů Řepy.