Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.34
ze dne 20.08.2008

Usnesení <P>- k Makovského 1222- 1227, Praha 6 - Řepy</P><P>- k Makovského 1140-1145 , Praha 6 - Řepy</P>

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky Makovského 1222- 1227, Makovského 1140-1145, zadané   § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů  na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu prováděcí dokumentace stavby a zadávací pro výběr zhotovitele, včetně zajištění rozhodnutí- stavebního povolení a  včetně výkonu autorského dozoru projektanta 


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy MCT  spol.s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO:  165 558 81 , DIČ: CZ 165 558 81,

nabídková cena Makovského 1222- 1227 - bez DPH 865 000 Kč, vč. DPH 1 029 350 Kč

Makovského 1140- 1145 - bez DPH 670 000 Kč, vč. DPH   797 300 Kč 

Cena za průzkumy  bez DPH 195 000 Kč, vč. DPH 232 050 Kč

Celkem bez DPH 1 730 000 Kč, vč. 2 058 700 Kč


III. souhlasí  s financováním  z  rozpočtu z částky určené na projekty a z fondu obnovy úpravou rozpočtu


IV. ukládá OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis  smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF