Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.2
ze dne 09.01.2008

Usnesení ke zpracování projektové dokumentace "Varna MŠ Bendova 1122, 1123 Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace "Varna MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy".


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy SPECTA s.r.o., projektování a realizace staveb, Na Luhách 14, 400 01 Ústí n. L, IČO 273 05 350, DIČ CZ 273 05 350. Nabídková cena bez DPH   209 250 Kč, vč. DPH 249 007 Kč.


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit zpracování smlouvy o dílo, starostku pověřuje jejím  podpisem, Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na r. 2008.

Tisk Export článku do PDF