Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.8
ze dne 12.11.2007

Usnesení ke zmocnění starostky MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena a  smlouvy o přiměřené výši podílu na úhradě nákladů

Rada MČ

I. bere na vědomí  uzavírání smluv s Pražskou teplárenskou a.s., o zřízení věcného břemena a smlouvy  o přiměřené výši podílu na úhradě nákladů, včetně dodatků k předmětným smlouvám, pro všechny panelové domy s jednotkami určenými k prodeji.


II. zmocňuje starostku  MČ Praha 17 k podpisu smlouvy s Pražskou teplárenskou a.s., o zřízení věcného břemena a smlouvy  o přiměřené výši podílu na úhradě nákladů, včetně dodatků k předmětným smlouvám, pro všechny panelové domy s jednotkami určenými k prodeji.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto  usnesení.

Tisk Export článku do PDF