Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.19
ze dne 03.10.2007

Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky j.č. 1261/2 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 - 1266 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala  změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1261/2 v ul. Španielova č.p. 1261 v  bytovém panelovém objektu ul. Španielova č.p. 1261 - 1266, k.ú. Řepy - prodej II. etapa


II. schvaluje a doporučuje ZMČ na základě usnesení ZMČ č.6.7. ze dne 13.6.2007, kterým byl schválen prodej jednotek ( převod vlastnictví jednotek ) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění o převodu vlastnictví jednotek, v ul. Španielova č.p. 1261- 1266 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům, uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení, schválit změnu jména oprávněného nájemce bytové jednotky v příloze č. 1 předmětného usnesení takto : 
č. jednotky   1261/2  pí. Pavla Řezáčová   na    pí. Pavla Řezáčová a p. Svatopluk Roznětínský


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF