Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.35
ze dne 16.06.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.6.2008

Rada MČ

I. projednala rozpočtová opatření č. 27-47.


II. schvaluje rozpočtová opatření č. 27-47.


III. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.6.2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 25.6.2008.
Tisk Export článku do PDF