Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.11
ze dne 23.04.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.4. 2008 - DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 17-20


II.  ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.4.2008  - DODATEK   ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF