Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.10
ze dne 02.07.2008

Usnesení ke stížnosti  z důvodu dlouhodobě neřešené dopravní situace v ulici Krolmusova

Rada MČ

I. bere na vědomí stížnost,  která je adresovaná Zastupitelstvu MČ Praha 17  ve věci dlouhodobě neřešené dopravní situace v ulici Krolmusova


II. byla seznámena s postoupením stížnosti předsedovi kontrolního výboru Zastupitelstva


III. navrhuje zjednosměrnění ulice Krolmusova s tím, že se k projednání této záležitosti sejde Dopravní a bezpečnostní komise

Tisk Export článku do PDF