Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.27
ze dne 08.07.2009

Usnesení ke stavebním úpravám obj. Žufanova 1112-1114, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Stavební úpravy obj. Žufanova 1112-1114, Praha 6 - Řepy“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče Stavební řemesla - Zeman, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, IČ: 64946134, DIČ: 64946134

Nabídková cena: bez DPH 7 628 908 Kč, vč. DPH 9 078 401 Kč


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF