Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.9
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke stavebním úpravám areálu TJ JISKRA BÍLÁ HORA

Rada MČ

I. projednala projekt  pro územní řízení "Stavební úpravy areálu TJ JISKRA BÍLÁ HORA"  včetně umístění sítí technické infrastruktury na pozemcích M.č. Praha 17


II. souhlasí s uložením sítí (kanalizace, vodovodu, plynovodu) a zřízení vjezdu na pozemku č. parc. 1507/1, k.ú. Řepy.


III. nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 1507/1, k.ú. Řepy.


IV. ukládá OSOM vydat stanovisko a následně uzavřít právní vztah na uložení sítí, zřízení vjezdu a pronájem pro zřízení parkoviště na pozemku č. parc. 1507, k.ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF