Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.4
ze dne 12.01.2009

Usnesení * ke stanovení příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb<BR>* ke zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Laudova, pí Mgr. Lucové a ředitelce ZŠ J. Wericha, pí Mgr. Martinovské<BR>* ke zvýšení zvláštního příplatku ředitelce MŠ Laudova, pí Mgr. Lucové

Rada MČ

I. souhlasí se stanovením příplatků za vedení pro ředitelky mateřských škol, ředitelky a ředitele základních škol, ředitelku základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb, se zvýšením osobního a zvláštního příplatku ředitelce MŠ Laudova a ředitelce ZŠ Jana Wericha.


II. ukládá útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému zpracovat předložené návrhy s účinností od ledna 2009.

Tisk Export článku do PDF