Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.15
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke stanovení ceny za pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu části pozemku

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o pronájem části pozemku č. parc. 1433 v k. ú. Řepy o velikosti 2 m2 za účelem provedení opravy kanalizace pro nemovitost čp. 202, ul. Engelmüllerova, Praha 6 - Řepy v termínu od 27.11.2007 do 1.12.2007.


II. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. parc. 1433 v k. ú. Řepy o velikosti 2 m2 v  termínu od 27.11.2007 do 1.12.2007 za cenu pronájmu 20,- Kč za účelem provedení opravy kanalizace pro nemovitost čp. 202, ul.  Engelmüllerova, Praha 6 - Řepy mezi Městskou částí Praha 17 a panem XY.


III. ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku č. parc. 1433 v k. ú. Řepy o velikosti 2 m2 v termínu od 27.11.2007 do 1.12.2007 za cenu pronájmu 20,- Kč za účelem provedení opravy kanalizace pro nemovitost čp. 202, ul.  Engelmüllerova, Praha 6 - Řepy mezi Městskou  částí Praha 17 a panem XY. Rada zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku a případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF