Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.7
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke smlouvě o spolupráci SM0800000054 se Základní školou genpor. Františka Peřiny

Rada MČ

I. projednala návrh předložené Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a Základní školou genpor. Fr. Peřiny


II. schvaluje uzavření předložené Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a Základní školou genpor. Fr. Peřiny


III. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat smlouvu schválenou v bodě 2

Tisk Export článku do PDF