Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.17
ze dne 20.02.2008

Usnesení ke smlouvě o provedení uměleckého pořadu - Adventní koncert pro občany MČ Praha 17 - Řepy ( SMO800000055)

Rada MČ

I. projednala návrh Smlouvy o provedení uměleckého pořadu - Adventní koncert  pro občany MČ Praha 17".


II. schvaluje  uzavření výše zmíněné smlouvy.


III. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat schválenou smlouvu.

Tisk Export článku do PDF