Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.28
ze dne 16.06.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo - oprava komunikace Krolmusova

Rada MČ

I. projednala předložený návrh smlouvy.


II. souhlasí s předloženým návrhem včetně úpravy v bodu V - smluvní pokuty


III. pověřuje pí.starostku jejím podpisem. Organizačně realizaci zajistí OŽPD.
Tisk Export článku do PDF