Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.5
ze dne 04.06.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo na úpravu výsadbových mis k nově vysazeným stromům na ul. Karlovarská

Rada MČ

I. projednala předloženou smlouvu.


II. souhlasí


III. pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF