Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.2
ze dne 16.07.2008

Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště na pozemku č. parc. 2037 k. ú. Řepy při ul. Makovského

Rada MČ

I. projednala předloženou smlouvu.


II. souhlasí s předloženou smlouvou.


III. pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy, další realizaci zajistí OŽPD

Tisk Export článku do PDF