Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště na pozemku č. parc. 2037 k. ú. Řepy při ul. Makovského

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.2
ze dne

Usnesení ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dětského hřiště na pozemku č. parc. 2037 k. ú. Řepy při ul. Makovského

Rada MČ

I. projednala předloženou smlouvu.


II. souhlasí s předloženou smlouvou.


III. pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy, další realizaci zajistí OŽPD