Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.29
ze dne 04.05.2009

Usnesení ke schválení dohody o přestěhování do náhradního bytu mezi MČ Praha 17 a panem XY, bytem Makovského 1140, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s návrhem dohody o přestěhování do náhradního bytu mezi MČ Praha 17 a panem XY, bytem Makovského 1140, Praha 6 - Řepy


II. SCHVALUJE

dohodu o přestěhování do náhradního bytu mezi MČ Praha 17 a panem XY, bytem Makovského 1140, Praha 6 - Řepy


III. ZMOCŇUJE

starostku městské části Praha 17 k podpisu výše uvedené dohody


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a podle dohody

Tisk Export článku do PDF