Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.4
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

žádost ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorských darů


II. SCHVALUJE

přijetí peněžitého daru 20 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s překladem učebnic do Braillova písma ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Tisk Export článku do PDF