Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.3
ze dne 16.06.2008

Usnesení ke Koncepci hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala koncepci hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17.


II. schvaluje koncepci hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17.


III. ukládá vedoucí OSOM dodržovat zásady hospodaření s pozemky v majetku hl.m.Prahy (zákon č.131/2000Sb ) , svěřená správa MČ Praha 17.


Tisk Export článku do PDF