Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.32
ze dne 15.10.2007

Usnesení k zprávě OSOM o počtu uvolněných bytů za období od r. 2002 do 30.9.2007

Rada MČ

I. projednala zprávu OSOM o počtu uvolněných bytů za období od r. 2002 do 30.9.2007.


II. bere na vědomí a předkládá zprávu OSOM o počtu uvolněných bytů za období od r. 2002 do 30.9.2007 na jednání ZMČ


III. ukládá OSOM předložit zprávu na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF