Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.13
ze dne 07.05.2008

Usnesení k zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  v Nevanově ul. čp. 1054

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY a paní XY, Nevanova 1054 o přechod nájmu bytu o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1054 v Nevanově ulici po odstěhování matky paní XY


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu dané paní XY a panu XY  podle bodu 3.10 Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje bytových jednotek z majetku svěřeného m.č. Praha 17


III. ukládá vedoucí OSOM vzít výpověď zpět a vyhovět žádosti o přechod nájmu bytu

Tisk Export článku do PDF