Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.8
ze dne 20.08.2007

Usnesení k změně rozpočtu k 31.8. 2007

Rada MČ

I. projednala změny rozpočtu k 31.8. 2007.

II. schvaluje rozpočtová opatření č. 52-68.

III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.8.  k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29.8. 2007

Tisk Export článku do PDF