Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.39
ze dne 20.02.2008

Usnesení k zaslání výzvy nájemcům bytů Galandova 1232-34, 1235-1238, 1239-42, 1243-1246

Rada MČ

I. schvaluje zaslání výzvy ke zjištění zájmu nájemců bytů v objektech Galandova 1232-34, 1235-1238, 1239-42, 1243-1246   o provedení výměny oken příp. o celkovou regeneraci před zahájením prodeje bytových jednotek.


II. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF