Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.29
ze dne 22.04.2009

Usnesení k zamítnutí vydání souhlasu s dohodou o dobrovolné výměně bytů

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na zamítnutí vydání souhlasu s dohodou o dobrovolné výměně bytů mezi paní a panem XY, Bazovského 1118 a panem XY, Fráni Šrámka, Praha 5


II. schvaluje  zamítnutí vydání souhlasu s dohodou o dobrovolné výměně bytů


III. ukládá vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF