Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.7
ze dne 10.12.2007

Usnesení k zajištění souhlasu vlastníků pozemků s realizací Protihlukové zeleně, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na inženýrskou činnost

II. schvaluje přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, "Zajištění souhlasu vlastníků pozemků s realizaci Protihlukové zeleně, Praha 17 - Řepy",  firmy D PLUS- Projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8  IČO 267 60 312, DIČ CZ 267 60 312. Nabídková cena bez DPH 99  000,- Kč. vč.DPH 117 810,- Kč
 
III. ukládá OÚRI ( Ing. Filipové ) zajistit zpracování  mandátní smlouvy, starostce se ukládá její podpis,  Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na rok 2008

Tisk Export článku do PDF