Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.36
ze dne 16.06.2008

Usnesení k zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.etapa"

Rada MČ

I. projednala oznámení záměru "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.etapa".


II. souhlasí bez připomínek.


III. souhlasí, aby oznámení nahradilo dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.


IV. ukládá OÚRI informovat Ministerstvo životního prostředí
Tisk Export článku do PDF