Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.33
ze dne 09.04.2008

Usnesení k žádosti zdravotně postižených občanů a seniorů o možnost setkávání se v pobočce CSZS v Klubu 17 v Socháňově ulici čp. 1221, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost zdravotně postižených občanů a seniorů o možnost bezplatného setkávání se v Klubu 17, v pronajatých prostorech Centru sociálně zdr. služeb v Socháňově ulici čp. 1221


II. schvaluje možnost bezplatného setkávání zdravotně postižených občanů a seniorů v  Klubu 17, v pronajatých prostorech Centru sociálně zdr. služeb v Socháňově ulici čp. 1221


III. ukládá vedoucí OSOM  seznámit se stanoviskem RMČ ředitele CSZS PhDr. Jindřicha Kadlece

Tisk Export článku do PDF