Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.22
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti společnosti For Tel s.r.o. se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5 zastupující na základě plné moci společnost Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5, která zastupuje na základě plné moci investora stavby obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, ul. Reinerova.

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti For Tel s.r.o. se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5 zastupující na základě plné moci společnost Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5, která zastupuje na základě plné moci investora stavby obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, ul. Reinerova.

II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právním oddělením uzavřít s obchodní společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, ul. Reinerova. Věcné břemeno se zřizuje s právem vstupu na pozemek č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení na dobu neurčitou. Velikost věcného břemene jsou 3 m. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene bude ve výši 1.500,- Kč.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, ul. Reinerova v souvislosti plánované stavby vedení veřejné komunikační sítě pod označením "C-07060/3-2-007; 44/7 Milkpol spol. s r.o., Praha - mts" v Praze 6 v ul. Reinerova na pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, kterou bude zřízeno napojení objektu spol. Milkpol spol. s r., č. pop. 1657/23 v ul. Reinerova na komunikační síť, mezi Městskou částí Praha 17 a obchodní společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3

IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF