Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.16
ze dne 05.11.2008

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 o převod finančních prostředků  z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. souhlasí s převedením finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201, se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 ve výši 400 000,- Kč


II. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou – prokuristku společnosti Optimis, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení v termínu do 10.11.2008

Tisk Export článku do PDF